Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Σεμιναριακά Προγράμματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)Στα πλαίσια των Σεμιναριακών Προγραμμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία – σύμφωνα με την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες- ο Πρώτος από τους Τέσσερις Άξονες – Πυλώνες που είχε συμπεριληφθεί στα συγκεκριμένα Σεμιναριακά Προγράμματα για την χρονική περίοδο 2018-2019.
Ο Πρώτος Άξονας – Πυλώνας αφορούσε την Παιδική και Εφηβική Ηλικία και την Τέταρτη 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Παράλληλα ασχολήθηκε με την Ενίσχυση των Δραστηριοτήτων σχετικά με θέματα Πολιτισμού και Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού. Οι Τέσσερις (4) Ενότητες αποτέλεσαν ισάριθμες παρουσιάσεις σε αντίστοιχες ημερομηνίες. Πιο συγκεκριμένα:
Α/Α ΕΝΟΤΗΤΩΝΗΜΕΡ/ΜΗΝΙΑΘ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α
1η Ενότητα21 Απριλίου 2018«Παιδική – Εφηβική Ηλικία – Διαπροσωπικές Επικοινωνιακές Σχέσεις στο Σήμερα.»

2η Ενότητα5 Μαϊου
2018
«Τέχνη και Συναισθήματα: Ζωγραφική – Μουσική, Τρόπος Έκφρασης και Θεραπείας.»

3η Ενότητα19 Μαΐου
2018
«Σεξουαλικότητα: Παιδική Εφηβική Ηλικία – Ενήλικη Ζωή… Βαθιά Γεράματα.»

4η Ενότητα2 Ιουνίου
2018
«Ενδοοικογενειακές Σχέσεις – (από το Εκεί και Τότε… στο Εδώ και Τώρα) Πώς Επηρεάζουν, Διαμορφώνουν και Καθορίζουν τον Ψυχικό Κόσμο του κάθε Μέλους της Οικογένειας.»

Κάθε Ενότητα απαρτιζόταν από δύο μέρη μεταξύ των οποίων υπήρχε διάλειμμα ενός τετάρτου της ώρας. Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο σε Θεωρητικές Εισηγήσεις με διαθέσιμο χρόνο για διάλογο ερωτήσεις και απορίες επί των θεμάτων που είχαν παρουσιαστεί. Το δε, δεύτερο μέρος ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένο στη βιωματική Ομάδα. Οι συμμετέχοντες της κάθε ενότητας και μέλη της Ομάδας είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα προκειμένου να γνωριστούν και να εκφραστούν αβίαστα με τα συναισθήματά τους (ευχάριστα, δυσάρεστα και ανάμεικτα). Οι σχέσεις μεταξύ των μελών έγιναν πιο ισχυρές, ενώ η “απαίτηση” όλων ήταν να επαναληφθούν τέτοιου είδους Ομάδες, αφού η εφαρμογή όσων βίωναν τους βοήθησε στην καθημερινότητά τους κατά τη δική τους ομολογία στη τελική αξιολόγηση που έγινε στη τελευταία συνάντηση.
Ο Συντονισμός του Συγκεκριμένου Προγράμματος και της Επιστημονικής Εποπτείας σε ότι αφορά την υλοποίηση του Πρώτου Άξονα- Πυλώνα σε Θεωρητικό, όσο και σε Βιωματικό επίπεδο ήταν από τον κ. Δημήτριο Γιακουμάκη και τους συνεργάτες του. Η δε Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) κ. Μαρία Χρ. Ναυροζίδου αναδεικνύοντας το Ανθρώπινο πρόσωπο και την ευαισθησία όλης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  με θάρρος και ήθος ψυχής μεταξύ των άλλων τόνισε:
«Η ανάδειξη του Δήμου Αχαρνών και του συγκεκριμένου ρόλου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) -ως ιστορικό τόπο της Δυτικής Αττικής- έχει πάρει την πρωτοβουλία της ανάπτυξης μεγάλης εμβέλειας δραστηριοτήτων Κοινωνικών, Ψυχολογικών, Καλλιτεχνικών και Πολυ-πολιτισμών πρωτοβουλιών. Με κυρίαρχη σκέψη το όφελος όλων των δημοτών εμψυχώνει και ενδυναμώνει αυτούς με κάθε τρόπο προκειμένου να αναδείξει τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. ως ένα σύγχρονο και βιώσιμο αυτοδιοικητικό οργανισμό.»Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Άξονα- Πυλώνα οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τις Βεβαιώσεις τους για κάθε Νόμιμη χρήση, ενώ ευχή όλων ήταν να επαναληφθούν σύντομα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προς όφελος όλων των Δημοτών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου