Τελευταια Νεα
Φόρτωση...
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ


Απαιτώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα στέγασης και υποδομών που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Μενιδίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Σωκράτης»προχώρησε σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ). 
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έγινε συνάντηση με τον πρόεδρο και με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ, κατά την οποία τέθηκαν από την πλευρά των εκπαιδευτικών μια σειρά οξυμένα προβλήματα: Σχολεία σε κοντέινερ, αίθουσες προκάτ, ακατάλληλοι αύλιοι χώροι, σχολικά κτίρια στα οποία δεν έχει γίνει κανένας επιστημονικός αντισεισμικός έλεγχος, κατάργηση αιθουσών εκδηλώσεων για να μετατραπούν σε αίθουσες διδασκαλίας κτλ., όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις του 18ου, του 21ου και 24ου Δημοτικού, το 35ου Νηπιαγωγείου κ.ά., «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους, την απρόσκοπτη μαθησιακή διαδικασία, την υγεία και ασφάλεια των μαθητών μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωση - κάλεσμα ο «Σωκράτης».
«Σχολεία κοτέτσια, ελλείψεις και κενά, η νέα εποχή τους συνέχεια της παλιάς», ήταν από τα συνθήματα των συγκεντρωμένων, ενώ σύμφωνα με εκπροσώπους τους, δεν υπήρξε καμία δέσμευση για τερματισμό της απαράδεκτης κατάστασης με τα κοντέινερ και τα προκάτ, η οποία συνεχίζεται από το σεισμό του 1999.
Ειδικότερα, στη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι της ΚΤΥΠ προκλητικά επικαλέστηκαν ότι οι ίδιοι είναι διορισμένοι μόλις 20 μέρες, όταν γνωρίζουν ότι τα προβλήματα χρονίζουν στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ δήλωσαν πως αν η κυβέρνηση χρηματοδοτήσει, τότε θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την κτιριακή υποδομή. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του επιστημονικού αντισεισμικού ελέγχου, όπως προέκυψε στο συγκεκριμένο δήμο δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε σε ένα σχολείο...
ΠΗΓΗ: 902.gr/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ύστερα από τις με αριθμ. πρωτ. 35927/27-08-2018 και 37663/07-09-2018 προσκλήσεις για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 31-08-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 (11η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) και 12-09-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (12η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) αντίστοιχα, όπου και στις δύο συνεδριάσεις διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κωνσταντίνο Ρούσσα έλλειψη απαρτίας, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (13η) Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 96 Παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα.


1 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018

2 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

3 Έγκριση Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” και των οικονομικών καταστάσεων Αποτελέσματα χρήσεως 2013 και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων – την Έκθεση διαχείρισης και το Προσάρτημα Ισολογισμού.

4 Έγκριση Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών” και των οικονομικών καταστάσεων Αποτελέσματα χρήσεως 2014 και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων – την Έκθεση διαχείρισης και το Προσάρτημα Ισολογισμού.

5 Αίτημα κάλυψης τριών (3) κενών θέσεων μονίμου προσωπικού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017.

6 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 23/07-07-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ατόμων με ειδικές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” και ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο α) επιτροπής αγορών – αξιολόγησης προσφορών για το διαγωνισμό και β) επιτροπής παραλαβής για την αγορά λεωφορείου για την μεταφορά των παιδιών της “ΑΡΩΓΗΣ”»

7 Δωρεά (ή δωρεάν παραχώρηση) του οχήματος μάρκας STAYER με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5982 (πυροσβεστικό όχημα) του Δήμου μας στην εθελοντική ομάδα Δασοπροστασίας – Διάσωσης Βαρυμπόμπης.

8 Ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δήμου Αχαρνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ¨Αττική 2014 – 2020¨.

9 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών», της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330

10 Λήψη Απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Έργου-Προμήθειας της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με ανώτατο όριο χρηματοδότησης, 195.000 € και κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού ύψους 9.600 € από ιδίους πόρους.

11 Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης και των Όρων αυτής για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

12 «Ορισμός Επιτροπής της παρ.5 άρθρου 186 του Ν.3463/06.»

13 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2018.

14 Έγκριση παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου εντός της Πλατείας Καράβου (8Χ8) για αναψυκτήριο του κ. Σαλαχίδη Ρουστανμπεκ.

15 Λήψη απόφασης για την αμοιβή του δικαιούχου δικηγόρου Πέτρου Δημ. Σελέκου ποσού 16.973,84€ πλέον ΦΠΑ για παραστάσεις σε δικαστήρια σύμφωνα με την υπ αριθ. 292/26-6-2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής περί ορισμού του.

16 Αναγκαίες μονοδρομήσεις στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Β.

17 Μερική ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμ. 276/10-06-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποκατάστασης ιδιοκτησίας, και δημιουργία υποχρέωσης αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 28.11.11 και Ο.Τ.ΚΧ Γ1527 στην Π.Ε Λαθέα Α’.

18 Διαμόρφωση διάβασης πεζών επί της οδού Φιλαδελφείας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.
19 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΠΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

20 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΠΠΑ
(ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΒΕΡΤΖΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΙΑ)

22 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 Τ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΘΡΑΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΕ “ΑΓΡΙΛΕΖΑ”

23 Σύμφωνη γνώμη σχετικά επί της προτάσεως του κ. Σπ. Ντάνου, εκπροσώπου της Εταιρείας «Μυτιληναίος» και λήψη σχετικής απόφασης.

24 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αχαρνών»

25 «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών»

26 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, συνολικού ποσού 587.760,00 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

27 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και φρέσκου πλήρους γάλακτος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου, συνολικού ποσού 634.289,22 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

28 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και στολών Δημοτικής Αστυνομίας, συνολικού ποσού 517.700,50 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

29 Έγκριση προμήθειας ενός αγροτικού μηχανήματος (τρακτέρ μικρού όγκου) από το ελεύθερο εμπόριο.

30 Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-2019

31 Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-2019

32 Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 21oυ Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2018-2019

33 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

34 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

35 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την Μίσθωση δύο (2) γερανοφόρων – καλαθοφόρων οχημάτων για κλάδεμα υψηλών δένδρων.

36 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

37 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του Δήμου.

38 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

39 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (14η) Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) στις 19/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19ης/09/2018


1 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του ποσού των 8.336.145,71€ από το Υπουργείο Εσωτερικών ως επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας.

2 Ανάληψη οφειλών προς εργαζομένους της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. από το Δήμο Αχαρνών.

3 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης ««Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» Κωδ. Πράξης: 5001330 και συγκεκριμένα για το Υποέργο 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» λόγω μη πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης κατόπιν προκήρυξης.

4 «Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ, για την αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέων της με αρ. 1/370Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Αχαρνών, που δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους, θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4483/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

5 Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 101/19-06-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

6 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την ετήσια συντήρηση & υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) & λογισμικού (Software).

7 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών ετήσιας συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων των Κ.Ε.Π.

8 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την μίσθωση μηχανήματος για αποψίλωση ξερών χόρτων.

9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.

10 Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 9245/02-03-2018 εγγράφου του Γραφείου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που αφορά στην απαλλαγή μέλους από επιτροπές.

11 Α’ αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του «Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» Δήμου Αχαρνών


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
... στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου
Επιστολή με την οποία εκφράζουν την αγωνία τους για την τοποθέτηση Κεραίας Κινητής τηλεφωνίας πολύ κοντά στο σχολείο, απέστειλε ο Σύλλογος Γονέων του 10 Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 
Το ζήτημα εξάλλου αναμένεται να τεθεί και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Συλλόγου. 

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όπισθεν του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών αριθμός 10, έχει τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστήσει μια ορθογώνια παραλληλεπίπεδη κατασκευή τύπου «καμινάδας», και λειτουργεί σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ρωμυλίας, αριθμός 40 στο Δήμο Αχαρνών, Περιφέρεια Αττικής. 
Η κεραία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 40 μέτρων από το σχολείο και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει έντονη ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία των μικρών μαθητών, ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός και των περιοίκων. 
Κατόπιν τούτου, ο σύλλογός μας συγκάλεσε έκτακτη συγκέντρωση των γονέων του σχολείου για να τους ενημερώσει σχετικά. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν, ωστόσο, και περίοικοι, εκπρόσωποι από την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, καθώς, και εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών. 
Ενημερωθήκαμε, λοιπόν, από τους εκπροσώπους του Δήμου Αχαρνών ότι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:00, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο Αχαρνών και θα τεθεί ως πρώτο έκτακτο θέμα η συγκεκριμένη κεραία κινητής τηλεφωνίας. Είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας να ήμαστε εκεί. 

Σας παρακαλούμε όπως παραβρεθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δυναμώσει η φωνή μας! 

Μετά τιμής 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 10ου Δημοτικού Σχολείου

Πρόεδρος 
Οικονομοπούλου Στυλιανή 

Γεν. Γραμματέας 
Καρυστιανού Ευαγγελία

Πηγή: NEWSROOM ELEFTHEROSTYPOS.GR

Με έντονη μυρωδιά καμένου και ένα νέφος καπνού κοιμήθηκαν οι κάτοικοι στα δυτικά και βόρεια προάστια της Αττικής, με μυρωδιά καμένου ξύπνησαν.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στις 00:33 στην περιοχή του Μενιδίου γεμίζοντας με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού ολόκληρη την Αττική.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά ήταν σε οικοπεδικό χώρο και έκαψε παλέτες στην οδό Τατοΐου και Κασταμονής.
Φωτό Αρχείου από την πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της ΚΤΥΠ ΑΕ και του Δήμου Αχαρνών στο 21ο Δημοτικό 

Το κτιριακό πρόβλημα του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών υφίσταται εδώ και 15 χρόνια, χωρίς καμία δημοτική αρχή ή διοίκηση της ΚΤΥΠ στο παρελθόν, να έχει δώσει λύσει στο θέμα. 

Η λύση έρχεται το 2017 οπότε η ΚΤΥΠ ΑΕ αποδέχεται την πρόταση του Δήμου Αχαρνών και της σχολικής κοινότητας του 21ου Δημοτικού για προσωρινή μετεγκατάσταση του σχολείου σε κτίριο που θα κατασκευαστεί εκ νέου και όχι την πρόταση μεταστέγασης των μαθητών σε άλλο σχολείο του Δήμου Αχαρνών μέχρι την κατασκευή του νέου κτιρίου. 

Τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2018 ο Δήμαρχος Αχαρνών έχει συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ και επισκέπτονται το 21ο Δημοτικό, προκειμένου να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς και γονείς για τις εργασίες μετεγκατάστασης του σχολείου. 

Το Ιούλιο του 2018 παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΤΥΠ ΑΕ, του Διευθυντή και εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου, καθώς και εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ της ΚΤΥΠ ΑΕ και της εργολήπτριας εταιρείας για τη μετεγκατάσταση του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, δρομολογώντας την οριστική λύση για το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου. 

Είναι σαφές ότι το εγχείρημα της μετεγκατάστασης του Σχολείου είναι μια διαδικασία που θα δοκίμαζε την υπομονή της ήδη επιβαρυμένης σχολικής κοινότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. 

Ωστόσο αποτελεί την ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς - ο καθένας στην αρμοδιότητα και στο πεδίο διοίκησης του - οφείλουν να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατό πιο ομαλή υλοποίηση της διαδικασία μετεγκατάστασης. 

Επίσης, η απόλυτα δικαιολογημένη αγανάκτηση και η "έκρηξη", των μαθητών, των διδασκόντων και των γονέων του 21ου Δημοτικού δεν θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης (ειδικά όσων στο παρελθόν έλαμψαν με την ανυπαρξία έργου και πλήρους απάθειας και απραξίας), ενώ . Επίσης δεν θα πρέπει να γίνουν αφορμή ακραίων συμπεριφορών ή "πάτημα" προώθησης ανέφικτων λύσεων. 

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα ή/και αναφορές σχετικά με την προσωρινή στέγαση των μαθητών του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού της Αγίας Παρασκευής (που προς το παρόν δεν λειτουργεί), θα πρέπει να γίνουν σαφή και ξεκάθαρα τα εξής: 
1. Η χωρητικότητα του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού της Αγίας Παρασκευής ορίζεται στα 40-50 παιδιά προσχολικής ηλικίας, γεγονός που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη μεταφορά 300 και πλέον μαθητών στο συγκεκριμένο κτίριο. Ομοίως, αντικειμενικά αδύνατη είναι η τμηματική μεταφορά ενός σχολείου δηλαδή, δυο τάξεις στο ένα κτίριο, δυο τάξεις στο άλλο κτίριο κοκ. 
2. Το κτίριο του Παιδικού Σταθμού της Αγίας Παρασκευής έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές να υποδεχθεί παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρόκειται να λειτουργήσει ως Παιδικός Σταθμός περί τα τέλη Οκτωβρίου 2018. 

Μάλιστα η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, έχει ήδη εγκρίνει αιτήσεις που αφορούν την ένταξη παιδιών στον Παιδικό Σταθμό της Αγίας Παρασκευής, ενώ τη δεδομένη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο εξοπλισμός του σταθμού με έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, το κτίριο του Παιδικού Σταθμού της Αγίας Παρασκευής, καθώς και αυτά του Κόκκινου Μύλου και της Αγριλέζας είχαν παραδοθεί εδώ και πολλά χρόνια στον Δήμο Αχαρνών, ωστόσο οι δομές δεν είχαν ξεκινήσει τη λειτουργίας τους. 

Η Διοίκηση της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών με την αρωγή του Δήμου Αχαρνών, εξόπλισε και στελέχωσε με προσωπικό τον Παιδικό Σταθμό της Αγριλέζας, ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2016. 

Ομοίως εξόπλισε και στελέχωσε τον Παιδικό Σταθμό στον Κόκκινο Μύλο ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2017. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο Παιδικός Σταθμός στην Αγία Παρασκευή είναι σε φάση εξοπλισμού και στελέχωσης και θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2018.

                            


Τις τελευταίες μέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η άθλια κατάσταση που επικρατεί στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Αυτή η εικόνα, δυστυχώς, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση για τα σχολεία των Δήμων Αχαρνών και Φυλής.
Το ΚΚΕ, με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, έχει απαιτήσει να υπάρξουν λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που συνολικά αντιμετωπίζουν οι σχολικές μανάδες στις περιοχές μας. 
Μάλιστα, για την περίπτωση του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών είχε καταθέσει ειδική ερώτηση από τις 12 Μάρτη 2018 και ζητούσε να παρθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καταφεύγει στη γνωστή μέθοδο, να πετάει αλλού το “μπαλάκι” των ευθυνών. 
Η κατάσταση, λοιπόν, είναι γνωστή στους αρμόδιους κι ας αφήσουν την κοροϊδία, ότι τάχα μου «δεν γνωρίζουν» ή ότι « τώρα καταγράφουν τα προβλήματα». 
Αποδεικνύεται ότι οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και του Υπουργού Παιδείας, ότι όλα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά χωρίς ελλείψεις και κενά, είναι «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε», για να στηρίξουν τα παραμύθια της «δίκαιης ανάπτυξης» και της «νέας εποχής». 
Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ένα δρόμο έχουν. Το δρόμο της διεκδίκησης για το αυτονόητο δικαίωμα τους στη μόρφωση και τη ζωή που τους αξίζει. Να διεκδικήσουμε, να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό, που κάνουν «Γολγοθά» την εκπαιδευτική διαδικασία και θέτουν ακόμα και σε κίνδυνο μικρούς μαθητές.

Νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.Σε κωματώδη κατάσταση και με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μια νεαρή γυναίκα η οποία εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Σεπτεμβρίου 2018, στην άκρη κεντρικού δρόμου του Μενιδίου.
Όπως προκύπτει η νεαρή γυναίκα βιάστηκε σε άγνωστη τοποθεσία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκεί, πιθανότατα με το αυτοκίνητο των δραστών οι οποίοι την εγκατέλειψαν σε κωματώδη κατάσταση.
Η νεαρή γυναίκα δεν είχε πάνω της ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας και έτσι η αναγνώριση -από τη στιγμή που δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, μέχρι στιγμής-  είναι δύσκολη. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εικάζουν πως πρόκειται για ρομά, βουλγάρικης καταγωγής, περίπου 25 ετών.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ήδη ψάχνουν για μαρτυρίες αυτοπτών που δεν αποκλείεται να είδαν το αυτοκίνητο των δραστών, ενώ, σύμφωνα, πάντα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, έχει γίνει λήψη δείγματος DNA από τα νύχια της.
Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη νεαρή γυναίκα, επιβεβαιώνει πως υπάρχουν ίχνη βιασμού αλλά όχι και εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr/

Πολλοί κάτοικοι και της Νέας Φιλαδέλφειας βγήκαν μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους λόγω της έντονης μυρωδιάς καμένου ξύλου! Ολόκληρη η περιοχή των δυτικών και βορείων προαστίων έχει καλυφθεί από ένα νέφος καπνού με έντονη μυρωδιά καμένου, ενώ κάποιοι αναγνώστες μας έστειλαν μηνύματα για το αν γνωρίζουμε που έχει πιάσει φωτιά!
Μετά από το σχετικό ρεπορτάζ, μάθαμε ότι, υπάρχει μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο που αποθηκεύονται ξύλινες παλέτες στο Μενίδι, στην συμβολή των οδών, Τατοΐου και Κασταμονής. Η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο από την Πυροσβεστική υπηρεσία.


ΠΗΓΗ: altsantiri.gr/

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 21χρονος Νίκος, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε ψητοπωλείο στους Θρακομακεδόνες, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους του, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
Με μία επίσκεψη στο προφίλ του διαπιστώνει κανείς τα μηνύματα θλίψης, αποχαιρετισμού και συμπαράστασης στην οικογένεια, αλλά και την μεγάλη του αγάπη για τις μοτοσυκλέτες, μέσα από τις φωτογραφίες του.
Το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή σημειώθηκε στις 17:40 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 2018, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος, συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 21χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εκείνη την ώρα εργαζόταν.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος νέος τα προηγούμενα χρόνια είχε εργαστεί ως μαθητής στο σχολείο, στην τηλεοπτική σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» του Mega, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

ΠΗΓΗ: dytikesmaties.gr/Στο έργο της αποχέτευση ακαθάρτων στη Λυκότρυπα αναφέρεται Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα έργο κατασκευής αγωγού 4,376 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 1,825 εκατ. ευρώ, που θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και το οποίο βασίστηκε σε μελέτη του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος προχώρησε με επιτυχία τις σχετική διαδικασία. Δείτε το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας.