Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Δώσε Πάσα Αγάπης…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Υποδομών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Σχολή Ολυμπιακού Μενιδίου υπό την επίβλεψη του κ. Κυριάκου Καραταΐδη διοργανώνει το 1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου ”ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” – Δώσε Πάσα Αγάπης που θα λάβει μέρος στις αθλητικές εγκαταστάσεις " Καραταΐδη" (Αθηνάς Υγείας & Μεγάλου Βασιλείου, Αχαρνές-Μενιδι, δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο Χολίδη), από 02-04 Απριλίου 2018. 

Εκτός από την αθλητική του διάσταση, το τουρνουά έχει Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό χαρακτήρα.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες του Δήμου μας. 

Συγκεντρώνουμε φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής , παιχνίδια και τρόφιμα μακράς διάρκειας. 

Ταυτόχρονα όποιος θέλει να προσφέρει από τα παραπάνω είδη θα μπορεί να απευθύνεται στην Διεύθυνση της Ακαδημίας μας. 


Με εκτίμηση 
Επικεφαλής Σχολής: Κυριάκος Καραταΐδης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Υποδομών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Στό­χος του τουρ­νουά εί­ναι η συμ­με­το­χή των μι­κρών α­θλη­τών, με σκο­πό να συ­νυ­πάρ­ξουν φι­λι­κά στην ψυ­χα­γω­γία που προ­σφέ­ρει η ά­θλη­ση και στην αύ­ξη­ση των α­γω­νι­στι­κών ε­μπει­ριών των μι­κρών πο­δο­σφαι­ρι­στών μέ­σα α­πό έ­να παι­δα­γω­γι­κό και α­θλη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Απο­σκο­πού­με στην ε­νί­σχυ­ση της ευ­γε­νούς ά­μιλ­λας με­τα­ξύ των παι­διών, την προώ­θη­ση της σύ­σφι­ξης των σχέ­σεων συ­νερ­γα­σίας και φι­λίας με­τα­ξύ των ο­μά­δω­ν-α­κα­δη­μιών που συμ­με­τέ­χουν κα­θώς και το να με­τα­δώ­σου­με και να δια­τη­ρή­σου­με την α­γά­πη των παι­διών για το πο­δό­σφαι­ρο. Το «Ευ Αγω­νί­ζε­σθε» μας εκ­φρά­ζει α­πό­λυ­τα. Δί­νου­με στα παι­διά μας την δυ­να­τό­τη­τα να μά­θουν μέ­σα α­πό τους α­γώ­νες και να α­να­πτύ­ξουν το πνεύ­μα του ευ α­γω­νί­ζε­σθε. 

Να μοιράζουμε απλόχερα την αγάπη μας στα παιδιά και να τα βλέπουμε να προοδεύουν συνεχώς στην πορεία της ζωής τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες του αθλητισμού και της κοινωνικής προσφοράς του. 

Σκοπός μας είναι, να καθιερωθεί κάθε χρόνο και να γίνει ένας επιτυχημένος θεσμός στον χώρο των υποδομών του ποδοσφαίρου. 

Χρέος μας, μέσα από τον Αθλητισμό, είναι η καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης των παιδιών μας.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου